Het team

Het team van CBS Mastenbroek bestaat uit 9 personen: 5 groepsleerkrachten, een onderwijsassistent en een leerkrachtondersteuner.
Eén van de leerkrachten is tevens ICT-coördinator, intern begeleider en schoolcoördinator. Daarnaast ook een administratief medewerkster en een klussenman.

CONTACT
CBS MASTENBROEK