Het team van CBS Mastenbroek bestaat uit 10 personen: 5 groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een leerkrachtondersteuner en een IB'er tevens schoolcoördinator.
Daarnaast ook een administratieve medewerkster en een klussenman. Eén van de leerkrachten is tevens ICT- coördinator, intern begeleider en schoolcoördinator.

teamfoto september 2018

CONTACT
CBS MASTENBROEK