Onze school

CBS Mastenbroek is een Christelijke basisschool en geeft onderwijs aan ongeveer 30 kinderen, waaronder ook kinderen met Nederlands als tweede taal. Onze kinderen komen uit Mastenbroek en omliggende plaatsen. De kinderen zijn verdeeld over twee groepen. 

Onze school is de plek waar elk kind de eigen talenten kan laten groeien en bloeien. Wij vinden dat de school een veilige omgeving moet bieden waar elk kind wordt uitgedaagd om te ontdekken wat het goed kan, maar ook om te ervaren wat het samen met anderen kan bereiken. 
We werken daarom veelal thematisch. Dit geeft de mogelijkheid om alle verschillende talenten te benutten en samen een rijk leerproces te doorlopen en te werken aan een eindproduct waar kinderen trots op kunnen zijn. 

Wij geloven dat God ons geschapen heeft en dat we allemaal onze specifieke talenten van Hem hebben gekregen.  Elke dag beginnen we met een bijbelvertelling of gebruiken we een andere werkvorm om uit de Bijbel te leren.

Wij leren onze kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. Als de kinderen na groep acht de school verlaten hebben zij een goede basis om verder te groeien naar een zelfstandig en verantwoordelijk mens die een eigen plek inneemt in de maatschappij.

FOTOALBUM

Lekker voetballen
Boerderij-uitje