Onze school

CBS Mastenbroek is een Christelijke basisschool en geeft onderwijs aan ongeveer 25 kinderen. Bij ons werken 9 medewerkers. De school is een nevenlocatie van CBS De Driemaster in Hasselt. Beide scholen hebben een eigen onderwijskundig concept. Om praktische redenen werken we  zoveel mogelijk samen.

Wij geloven dat iedereen vol talent door God is geschapen. Onze school is de plek waar elk kind de eigen talenten kan laten groeien en bloeien. Zo heeft God de mens bedoeld. Wij vinden dat de school een veilige omgeving moet bieden waar elk kind wordt uitgedaagd om te ontdekken wat het goed kan, maar ook om te ervaren wat het samen met anderen kan bereiken. Woorden die vanuit onze protestants-christelijke visie voor ons centraal staan zijn: aanvaarding, veiligheid, geborgenheid, verbondenheid, respect, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Om talenten van kinderen te laten groeien helpen wij hen om deze te (h)erkennen. Wij bieden daarbij een goede balans tussen zelfstandig en samen werken. Wij leren onze kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. Als de kinderen na groep acht de school verlaten hebben zij een goede basis om verder te groeien naar een zelfstandig en verantwoordelijk mens die een eigen plek inneemt in de maatschappij.

Hier kunt u onze Promotiefilm bekijken en in onze Schoolgids [pdf] staat een uitgebreide omschrijving van onze school.

CONTACT
CBS MASTENBROEK