Onze school

CBS Mastenbroek is een Christelijke basisschool en geeft onderwijs aan ongeveer 30 kinderen.  Onze kinderen komen uit Mastenbroek en omliggende plaatsen.  De kinderen zijn verdeeld over twee groepen.

Onze school is de plek waar elk kind de eigen talenten kan laten groeien en bloeien. Wij vinden dat de school een veilige omgeving moet bieden waar elk kind wordt uitgedaagd om te ontdekken wat het goed kan, maar ook om te ervaren wat het samen met anderen kan bereiken.

Tijdens de lessen geven we de lesdoelen aan en begeleiden we de kinderen met de eerste oefeningen. Met rekenen en taal verwerken de kinderen de leerstof op chromebooks. Onze digitale methodes zijn zo veel mogelijk adaptief en geven direct feedback. Met aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, godsdienst, verkeer en de creatieve vakken laten we de kinderen vaak samenwerken.

Wij geloven dat God ons geschapen heeft en dat we allemaal onze specifiek talenten hebben gekregen.  Elke dag beginnen we met een bijbelvertelling of gebruiken we een andere werkvorm om uit de Bijbel te leren.

Wij leren onze kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. Als de kinderen na groep acht de school verlaten hebben zij een goede basis om verder te groeien naar een zelfstandig en verantwoordelijk mens die een eigen plek inneemt in de maatschappij.

Hier kunt u onze promotiefilmpjes bekijken en in onze Schoolgids [pdf] staat een uitgebreide omschrijving van onze school.

CONTACT
CBS MASTENBROEK