Ruimte voor jou!

Missie (wie zijn wij)

CBS Mastenbroek is een school die letterlijk de ruimte heeft, liggend in de weidse omgeving van de Mastenbroekerpolder. Deze ruimte komt in figuurlijke zin terug in ons onderwijs.

Wij zijn een protestants-christelijke school, daarom geven wij les vanuit de Bijbel en geven wij ruimte aan alle gezindten.

CBS Mastenbroek is een school waarin ruimte en aandacht is voor iedereen om veelzijdig te groeien. Wij zijn in staat om kinderen met diverse onderwijsbehoeften ruimte te geven om te groeien en hun eigen talenten te laten ontwikkelen.

Onze school is talentgericht. Dat wil zeggen dat we binnen ons onderwijs aandacht hebben voor de verschillende talenten van ieder kind. Belangrijk hierbij is dat kinderen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

Wij vinden het belangrijk dat school en ouders nauw samenwerken. Dit geeft ons ruimte om samen, als partners, ons onderwijs en het groeien van kinderen vorm te geven.

Wij stemmen ons handelen af op wat onze kinderen nodig hebben. Hierdoor is ons onderwijs experimenterend, onderzoekend en afgestemd op de groei van het kind.

Visie (waar wij heen gaan) 

Waar je in de verte de koeien ziet lopen, daar staat in een natuurlijke groene omgeving, onder schitterende bomen onze prachtige school.

CBS Mastenbroek is een kleine Christelijke school in het mooie dorp Mastenbroek. We willen onze leerlingen een fijne, veilig plek bieden waar ze zich welkom voelen en met plezier naar toe gaan.

We zijn een kleine school waar iedereen gezien wordt en persoonlijk contact belangrijk is. Het onderwijs dat wij aanbieden op onze school sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen. Ons onderwijs is wereldgericht.

Onze inspiratiebronnen zijn de natuur om ons heen en de ervaringen die kinderen zelf op doen in hun omgeving.

Onze leerkrachten zijn coaches die kinderen individueel begeleiden met als doel het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Om onderwijs vanuit nieuwsgierigheid goed vorm te geven, hebben we gekozen voor talentgericht en aandachtig onderwijs.

Binnen thema's zorgen wij voor een rijke leeromgeving. Er is aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van eigen kwaliteiten, alsook het benutten van elkaars kwaliteiten.

Op CBS Mastenbroek hebben de leerlingen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te groeien

FOTOALBUM

Lekker voetballen
Boerderij-uitje