Ruimte voor jou!

Missie (wie zijn wij)

CBS Mastenbroek is een school die letterlijk de ruimte heeft, liggend in de weidse omgeving van de Mastenbroeker Polder. Deze ruimte komt in figuurlijke zin terug in ons onderwijs. Doordat wij een kleine school zijn, is er aandacht voor iedereen; ieder kind wordt door iedere leerkracht gekend, zowel als persoon als in onderwijsbehoeften. Hierdoor zijn wij in staat om kinderen met diverse onderwijsbehoeften ruimte te geven om te groeien. 

Door de kleinschaligheid bestaan er korte lijnen tussen school en ouders. Dit geeft ons ruimte om samen, als partners, ons onderwijs en het groeien van kinderen vorm te geven. Doordat wij kinderen met zeer verschillende onderwijsbehoeften begeleiden, stemmen wij steeds ons handelen af op wat kinderen nodig hebben. Hierdoor is ons onderwijs experimenterend onderzoekend en afgestemd op de groei van het kind. 

Wij zijn een protestants-christelijke school, daarom geven wij les vanuit de Bijbel. Wij willen hierbinnen ruimte geven aan alle gezindten. CBS Mastenbroek is een school waarin ruimte is voor iedereen om veelzijdig te groeien 

Visie (waar wij heen gaan) 

Om de ruimte om te groeien de komende jaren te vergroten, richten wij onze pijlen op vergroting van de autonomie van individuele leerling. Kinderen worden hierdoor eigenaar van hun eigen leerproces. Hierbij vinden wij het van belang dat kinderen binnen hun autonomie in verbinding blijven staan met anderen. Samen werken en samen leren is daarom belangrijk om tot optimale groei te komen.

De wereld om ons heen verandert snel, dit geldt ook voor ons onderwijs. Zo werken wij op school al deels gedigitaliseerd. Deze snel veranderende omgeving vraagt andere vaardigheden van kinderen. Wij willen hierop inspelen door geleidelijk meer aandacht te besteden aan 21-ste -eeuwse vaardigheden. 

Zoals in de missie verwoord, ligt onze school in de weidse ruimte van de Mastenbroeker Polder.  Wij integreren deze fysieke ruimte in ons onderwijs. Dit doen wij door zowel in als van de ruimte en de omgeving te leren.  

CONTACT
CBS MASTENBROEK